Raakt u ook wel eens verstrikt in alle regeltjes rondom aanbestedingen? Dat is begrijpelijk. Aanbestedingen zijn vaak complexe projecten waarbinnen veel mis kan gaan. Dat dit in de praktijk ook dikwijls gebeurt blijkt uit het aantal aanbestedingsrechtszaken. Juris-Lecta helpt inkopers en juristen van aanbestedende diensten dezelfde fouten te voorkomen.

Leren van de fouten van anderen

Voor inkopers en juristen valt er uit de uitspraken van rechtbanken veel te leren:

Kortom – welke leerpunten biedt de uitspraak, hoe kunt u dezelfde fout binnen uw aanbestedingen voorkomen en welke mogelijkheden heeft u als aanbestedende dienst om om te gaan met bepaalde problemen die tijdens aanbesteding kunnen ontstaan?  

Juris-Lecta geeft u snel en eenvoudig inzichtelijk welke fouten u bij aanbestedingen moet vermijden en welke keuzemogelijkheden u in bepaalde probleemsituaties heeft.

Wat biedt Juris-Lecta?

Met een Juris-Lecta licentie heeft u recht op de volgende diensten:

 

Ter voorbereiding op een aanbesteding of als wij tijdens een aanbesteding op een probleem stuiten, filteren we in de Juris-Lecta database op dat type onderwerp of probleem. We hebben dan snel overzicht van de issues die rondom datzelfde probleem tot rechtszaken hebben geleid. De praktijksamenvattingen geven op een beknopte wijze concrete handvatten hoe met die issues omgegaan dient te worden."

Stefan van der Linden 
Coördinator Inkoop, Waterschapsbedrijf Limburg

Interesse gekregen en ook eens ervaren of Juris-Lecta mogelijk iets voor uw organisatie is?  
Vraag het gratis limited-proefabonnement aan